Vše o společnosti Amway

Otázky a odpovědi

Proč VPA tají jméno firmy,to se za Amway stydí?

Rozhodně se nestydí. Naopak. Většina je na příslušnost k Amway hrdá. Vysvětlení celého marketingového plánu trvá určitý čas. Každý VPA, pokud chce dělat svou práci dobře, tzn. vysvětlit plán tak, abyste ho pochopili, potřebuje vaší soustředěnou pozornost po tento čas. Proto je nezbytné osobní setkání. To vyžaduje aktivní přístup nejen od toho, kdo vysvětluje, ale i od toho, kdo poslouchá. VPA neví, jakou zkušenost a jaký názor máte na Amway. On neví, jaké informace nebo dezinformace máte v hlavě v souvislosti s Amway. On vás naprosto férově a otevřeně zve na obchodní schůzku. On chce, ve vašem vlastním zájmu, abyste na tu schůzku přišli s otevřenou myslí a bez předsudků. Tento přístup dává šanci i lidem, kteří mají o Amway naprosto mylné představy, aby byli ochotní naslouchat a vnímat fakta. Tento přístup rozhodně nikomu neublíží, protože vše podstatné se dozví během schůzky.

Je to nelegální?

Amway je na trhu už tak dlouho... V USA od roku 1959. V současnosti funguje na více než 90 trzích po celém světě a v každé zemi velice pečlivě dbá, aby její podnikání bylo v souladu s místní legislativou. Funguje dokonce i v Číně, kde vybudovala obrovskou továrnu a když čínská komunistická vláda změnila zákony a zakázala přímý prodej, upravila firma prodejní plán, tak aby vyhovoval...

Nechce se mi věřit, že kdyby Amway byla nelegální, ještě by se nenašel nikdo, kdo by to prokázal. Snaha byla, v minulosti vedla Amway v USA soudní spor o legálnosti, který ovšem vyhrála... Ve všech zemích, i v těch s nejpřísnějšími zákony je legální. Amway je členem Evropské federace přímého prodeje (FEDSA) i Světové federace přímého prodeje (WFDSA), v ČR členem Asociace osobního prodeje a kolektivním členem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Pokud vám někdo tvrdí, že je to nelegální, nezákonné, zeptejte se ho na konkrétní paragrafy. Dle našeho zákonodárství, je každý, kdo ví o trestném činu povinen to oznámit, jinak se sám dopouští trestného činu...

Amway vyrábí, dováží a prodává zboží. Vše dle zákonů. Co je nelegální?

Pochopitelně. Spolupracuje s tisíci nezávislých podnikatelů. Jednotliví lidé se mohou dopouštět nelegálností a trestných činů, ale to už nemá nic společného s Amway. Pokud firma zjistí, že někdo poškozuje její jméno, vyvozuje z toho vždy důsledky.

Firmy zabývající se přímým prodejem jsou často podrobeny mnohem přísnějším pravidlům, než firmy dělající tradiční prodej. Navíc firmy sdružené v Asociaci osobního prodeje jsou povinny dodržovat velmi přísný etický kodex a firma Amway má sama nastavena velmi přísná kriteria v Obchodních zásadách a Etickém kodexu. Takže mluvit o nelegálnosti Amway je stejné jako mluvit o nelegálnosti Coca Coly, nelegálnosti Aralu, nelegálnosti McDonaldu, nelegálnosti Tesca atd...

Není to neetické, nemorální?

Pokud pominu přesvědčené komunisty, pro které je každé podnikání neetické a nemorální, musím se zeptat: "A v čem?" Argumentem pro neetičnost bývá často, že to je letadlo, že to je nelegální, že je to manipulování s lidmi, atd. Tyto "argumenty" vysvětlujeme v textu níže nebo výše. Takže jen fakta, proč je podnikání Amway etické a morální.

Je to podnikání, které je založené na filozofii win-win. Vítěz-vítěz. Na této filozofii funguje většina úspěšných firem. Pokud jakékoliv podnikání není výhodné pro všechny zúčastněné, firma brzy skončí. Pokud VPA nejedná eticky, nebude nikdy schopen vybudovat dlouhodobě prosperující podnik. Pravidla jsou nastavena tak, že i kdyby člověk chtěl "obcházet" etiku a morálku, prostě se mu to nevyplatí. Etika se vyplácí. (To je možná důvod, proč hodně lidí podnikání s Amway zanechá - zjistí, že se to prostě nedá ošulit, že je třeba poctivě a tvrdě pracovat. Na sobě a pro svůj podnik.)

Pokud chci být úspěšný v Amway, musím nabídnout kvalitní službu. Pokud chci být velmi úspěšný v Amway, musím POMOCI někomu druhému, aby se stal úspěšným. Stát se úspěšným v Amway je běh na dlouhou trať. A etičnost a morálnost jsou nezbytné pilíře na kterých je ten úspěch položen. Amway v žádném případě není pro lidi, kteří nejsou ochotni pomáhat sobě tím, že budou pomáhat druhým.

Není to letadlo nebo pyramida?

Nejprve je třeba si vyjasnit pojmy. Často jsou tyto pojmy používány jako synonyma pro vyjádření jedné věci. Lidé tak nazývají podvodný způsob získávání peněz postavený na vkladu nových účastníků, jejichž jediným úkolem je získat další lidi, kteří přinesou nový vklad, atakdále, pořád dokola. Slovo pyramida je ale vyjádřením tvaru takové struktury. Na pyramidové struktuře není ale vůbec nic špatného. Takovou strukturu má každá firma, každá organizace, každé společenství lidí. Takže tvrzení "Amway je pyramida" je stejně relevantní jako tvrzení firma xxx je pyramida, církev je pyramida, stát je pyramida, fotbalový svaz je pyramida, atd.

Naproti tomu tvrzení Amway je letadlo je naprosto lživé. Amway nenízpůsob získávání peněz postavený na vkladu nových účastníků, kteří získávají další lidi, kteří přinesou nový vklad, atakdále, pořád dokola.
Odpor lidí k letadlu je pochopitelný a je naprosto v pořádku - je to podvod. Ovšem odpor lidí k pyramidě je zbytečný. Pokud pracujete jako zaměstnanec, jste součástí pyramidy vaší firmy. V zaměstnání je ale přesně daná pozice a reálná šance na postup do vyššího patra je velmi malá a hlavně velmi omezená. Jediný jistý způsob jak se dostat na vrchol pyramidy je založit vlastní firmu a postavit si svou vlastní pyramidu. To samé je v Amway! Úplně stejné jako v jiném podnikání. Na rozdíl od zaměstnance, který celý život stráví v pyramidě na přibližně stejné úrovni, dané jeho vzděláním a oborem, podnikatel (i VPA) si může vybudovat tak velkou pyramidu jakou chce a vždy bude na jejím vrcholu.
Nechám na vás, posoudit, jestli je lepší být na vrcholu pyramidy nebo na její základně...

Několik hlavních rozdílů mezi "letadlem" a legálním pyramidovým systémem:


Letadlo:

 • Lovení duší je hlavní priorita - je to jediný zdroj peněz tekoucích do systému.
 • Systémem neputuje žádné zboží nebo jen "zboží" virtuální, uměle vytvořené.
 • Lidi dole musí přijít o peníze, aby špička vydělala.
 • Zastaví-li se příliv lidí, systém se rozpadá.
 • Vysoké vstupní vklady, povinný odběr neprodejného nebo virtuálního zboží.
 • Žádné záruky, neexistuje možnost odstoupení beze ztráty.
 • Rozpad vztahů - připravíte-li někoho o peníze, končí vztah.
 • Slibují vám bezpracné a lehké zisky.

Amway podnikání:

 • Hlavní priorita je obrat spotřebního zboží.
 • Systém je postaven na distribuci širokého sortimentu kvalitního spotřebního zboží.
 • Vydělávat může každý, kdo se zapojí,na všech úrovních. Nikdo nepřichází o žádné peníze.
 • Celý systém funguje spolehlivě, i kdyby se už nikdo nový nezapojil.
 • Neexistuje povinný odběr zboží. Minimální vstupní poplatek pokrývá pouze cenu nejnutnějších materiálů a pomůcek.
 • Záruka - zkušební doba pro možnost odstoupit s navráceným vkladem je 180 dní. Záruka spokojenosti na všechno zboží. Možnost zpětného odkupu neprodaného zboží.
 • Pozvete-li někoho ke spolupráci - nic neriskuje, nikdo nepřijde kvůli vám o peníze, nemůžete ohrozit své vztahy.
 • Odměna je pouze za odvedenou práci. Žádný rychlý a bezpracný zisk.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.