Vše o společnosti Amway

Otázky a odpovědi

Je to sekta.

Z čeho to lidé vyvozují? Sekta zbavuje člověka jeho individuality, jeho identity. Řídí se přísnými pravidly, která jsou vynucována i násilím. Vše je podřízeno jednomu vůdci/bohu/modle. Sekta zbavuje člověka vlastní vůle, sebevědomí,majetku, přátel, rodiny. Sekta deformuje lidi, tak, že nejsou bez ní schopni žít, atd.

Ani jeden z těchto znaků, ať hledám jak hledám, u Amway nenacházím. Každý VPA je nezávislý podnikatel. Cílem veškerých školení a seminářů je sebevědomá, silná osobnost, odborně na výši, která se umí svobodně rozhodovat, umí motivovat sebe i druhé, dosahuje úspěchů v různých oblastech života, včetně rodiny, je ekonomicky nezávislá, schopná empatie a přátelství, ochotná pomáhat druhým.

Možná někdo právě tohle považuje za sektářství: Společenství lidí, kteří mají pozitivní přístup k životu, nejsou zvyklí si stěžovat a naříkat, každý problém považují za výzvu, bojují za splnění cílů svých i svých přátel, atd.?

Je to praní mozků.

Tak to je svým způsobem pravda :-). Ale výhradně v pozitivním slova smyslu! Negativní přístup k životu je tak hluboce zakořeněn v myslích lidí, že je naprosto žádoucí takové mozky "vyprat". Bohužel, ti lidé, kteří by to nejvíc potřebovali si ho vyprat nenechají a dál budou zamořovat svět negativitou. Pomluvy, závist, špatná nálada, malomyslnost, zbabělost, měšťácká zaprděnost, neschopnost řídit vlastní život, dát mu řád a směr, nedostatek sebevědomí a cílevědomosti, tolerance šlendriánu, průměrnost, strach a neustálá životní připosranost, neschopnost bojovat o své místo na tomto světě, o důstojné prožití života, o zasloužené a dostupné výdobytky naší doby, to jsou vlastnosti, které produkuje "většinová" společnost průměrných lidí. A je těžké cokoliv změnit ve svém životě, aniž byste nejdříve nezměnili svoje myšlení. Ať už chcete v životě změnit cokoliv, potřebujete nejdříve změnit svoje myšlení, svůj přístup k životu, svoje paradigmata.

Lidi, kteří se bojí, že by jim v Amway vyprali mozek si ho nechávají vypírat denodenně z novin, televize, od svých nadřízených, od politiků, od svých pivních kamarádů...

Vy sami musíte vyhodnotit, co je pro váš další život důležitější a přínosnější.

Je to manipulace s lidmi.

Do důsledků vzato, vždy s vámi někdo manipuluje. Díváte-li se na televizi, čtete-li knihu, noviny, posloucháte své přátele, nadřízené, atd, vždy čelíte svým způsobem manipulaci. Problém je, že lidé jsou velmi často manipulováni nevědomky. Vidí zprávy v TV a druhý den papouškují co viděli a neuvědomí si, že je někdo zmanipuloval.

Lidé se velmi často rozhodují na základě emocí. Téměř vždy se rozhodují na základě emocí. Po shlédnutí marketingového plánu je každý pozitivně naladěn, vše do sebe logicky zapadá. Přesto se při rozhodování lidé neřídí logikou, ale emocí. Pokud je člověk naladěn pozitivně, připadá mu vše snadné. Problémy vnímá jen jako překonatelné překážky. Naopak negativně naladěný člověk vidí ve všem problém. Strach a jiné negativní emoce ochromí jeho akceschopnost, paralyzují jeho schopnosti a víru v sebe a v úspěch. Úspěšný VPA umí motivovat druhé lidi. Vzbudit v nich kladné emoce, které dávají lidem energii k překonání všech nesnází. Můžeme to nazvat manipulací? Jistě. Ale pozor. Kdo pochopí, jak funguje lidská psychika, nechává se takto zmanipulovat naprosto vědomě a dobrovolně. A co víc. Vyhledává každou možnost, jak se nechat manipulovat k pozitivitě. Čte pozitivní knihy, chodí na pozitivní semináře, setkává se s pozitivními lidmi. Protože si uvědomuje, že pokud to nebude dělat, jeho okolí (rodina, práce, televize, noviny, atd.) ho bude manipulovat k negativitě. To je celé tajemství těch školení, seminářů a pozitivní literatury. Každý člověk je schopen jakéhokoliv výkonu, pokud je ve správném psychickém rozpoložení. Smiřte se s tím, že není možné být bez emoce. Buď jste pozitivní nebo negativní. A protože pouze pozitivita vede člověka k úspěchu, chytří lidé se nechávají manipulovat k pozitivitě. A to není jen záležitost Amway. To platí v každé oblasti. A považte, lidé jsou dokonce ochotni platit dost vysoké sumy za to, že je nějaká speciálizovaná společnost bude na různých kurzech a seminářích pozitivně manipulovat. V Amway podnikání máte k dispozici propracovaný školící systém, který vás pouze za minimální (nákladovou) cenu bude udržovat na pozitivní hladině.

Takže se vrátím na začátek - Je to manipulace s lidmi? Kdo nechce být manipulován, ubrání se. Je ovšem otázka, zda to přinese něco dobrého pro další život. Ale kdo chce udělat velké změny k lepšímu ve svém životě, ten bude vděčný za tu pozitivní manipulaci, která se mu nabízí.

Myslím si, že tento argument o manipulování lidí používají nejvíc ti, kteří jsou nejvíc zmanipulovaní negativitou a vlastně o tom ani nevědí.

Je to jako ve sportu - až někdy uvidíte trenéra jak o přestávce "řve" na své svěřence, burcuje je a hecuje a motivuje, aby ze sebe vydali to nejlepší, pak si uvědomte, že je vlastně obyčejně manipuluje k dosažení vítězství. A to samé dělají amwayáci.

Ale na závěr dobrá zpráva, pro toho, kdo si myslí, že Amway manipuluje lidi a má z toho strach. Nebojte se. Úkolem VPA není zmanipulovat někoho, kdo nechce. To stojí totiž hodně energie a nepřináší to žádný efekt. VPA jen zjišťuje, zda opravdu chcete rozjet podnik a vydělávat peníze a k tomu vám nabízí psycholgickou (a nejen tu) podporu.

Každý amwayák nemluví o ničem jiném.

Otázka je, jak často se ten, kdo takto argumentuje setkává s amwayáky. Řekl bych, že VPA, kterého baví to co dělá, o své práci mluví stejně často jako kdokoliv jiný, koho baví to co dělá. Ale tento argument je spíš myšlen tak, že lidi mají obavu, že když se setkají s VPA, bude je vždy "lámat, přesvědčovat, tahat" do svého byznysu, nebo jim bude "vnucovat" nějaké výrobky. Průměrně zkušený VPA ale ví, co funguje a co nefunguje. A taky ví, že základ úspěchu v Amway jsou pevné osobní vztahy. Takže mnohem spíše se bude snažit prohlubovat a upevňovat vztahy s vámi. Mám osobní zkušenost, že často je to naopak - lidé se sami vyptávají, často si i "rýpnou" a snaží se vyprovokovat diskusi, možná proto, aby vás pak mohli nařknout, že mluvíte pořád jen o Amway...

Amwayáci jsou ale ve společnosti přeci jen něčím nápadní. Rozhodně nečekejte, že si budou stěžovat, že budou nadávat na poměry, že budou šířit klepy, že budou šířit negativitu. Spíš je uslyšíte mluvit o snech a cílech, o plánech do budoucnosti, o úspěchu a povzbuzení. Amwayák vám nikdy neřekne - na to nemáš, to nedokážeš, to nejde. A taky počítejte s tím, že se rádi seznamují s novými lidmi a navazují nová přátelství.

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.