Vše o společnosti Amway

Otázky a odpovědi

Kdyby to vydělávalo tolik peněz, všichni by to dělali.

Částečně podobná odpověď jako výše. Prostě to peníze vydělává a ne každý to dělá. Zrovna tak jako peníze vydělává spousta jiných byznysů a ne každý je dělá. Někdo měl smůlu, že zatím Amway příležitost nedostal, někdo ji dostal a neoslovila ho. Prostě to peníze vydělává tomu, kdo pilně pracuje, jako každý dobrý podnikatelský plán. Je pro mě těžko pochopitelné, že někdo poměřuje kvalitu příležitosti tím, jestli oslovila každého.

To je totéž, jakoby říkal: "naftařství, bankéřství, realitní makléřství, atd. nevydělává peníze, jinak by to přeci dělal každý..."

Nemůže to fungovat, protože v x tém patře už by v tom byl celý svět.

Oblíbený argument intelektuálů, vzdělanců, matematiků, logiků, praktiků, realistů, atd. Ovšem na otázku jak to, že už to funguje už 40 let a celý svět v tom není, odpovědět neumí. Naopak, je to pro ně důkaz, že to nefunguje.

Matematika je kouzelná, ale jakmile jsou do něčeho zapleteni lidi, zapomeňte na matematiku. Při vysvětlování konceptu tohoto podnikání se používá matematický model, ale realita je pochopitelně jiná. Každý člověk je originál, osobnost, která se nedá předem spočítat. Navíc každý kdo vstupuje do tohoto podnikání, má jiné ambice a cíle. Žádná skupina nikdy neroste matematicky přesně - geometrickou řadou. A přesto, nebo možná právě proto, to funguje skvěle. V tom je to krásné, je to podnikání s lidmi a o lidech. 

Přesto matematika má místo v byznysu. Spočítat si můžete přesnou výši odměny při daném počtu lidí, struktuře skupiny a jednotlivých obratech. To vám umožňuje plánovat, dávat si cíle a stanovovat plán pro jejich dosažení. Zajímavé je, že když na matematický argument s geometrickou řadou odpovím matematickým argumentem z oblasti statistiky a pravděpodobnosti, takový logik najednou zapomene na matematiku a začne uvažovat emocionálně. Ono totiž statisticky není možné, abyste nabídli tuto příležitost určitému počtu lidí a všichni řekli buď ano nebo ne. Prostě obě odpovědi budou zastoupeny. Takže ten obchod funguje i dle matematiky...

Nikdo to nechce dělat.

Odvážné tvrzení. Tvrdit, že to nikdo nechce dělat, je stejně hloupé jako tvrdit, že to chtějí dělat všichni... Je to statistika, viz výše...

Každý kdo to dělá, musí být fanatik.

Fanatik je silné slovo. Co si pod tím představit? Nekritické ztotožnění s určitou myšlenkou? Nebo její prosazování za každou cenu, i násilím? Hodně lidí zaměňuje entuziasmus, nadšení za fanatismus. Prohlédněte si toto video a zkuste odhadnout, zda člověk, který je na něm zachycený, je jen nadšený nebo zda je to fanatik. Jedná se záznam ze schůzky společnosti Microsoft a onen člověk je Steve Balmer, CEO společnosti Microsoft. Kde je hranice mezi loajálním, angažovaným a nadšeným člověkem a fanatikem? Já myslím, že fanatik žije mimo realitu. Jeho mysl je zavřená. Nepřijímá žádné podněty a hájí svou pravdu do krve.

Fanatismus je při budování Amway byznysu na škodu. Kdo chce uspět, musí mít mysl otevřenou, vzdělávat se a odborně i lidsky růst. Kdo chce uspět, musí být zaměřený na cíl. Výsledky totiž vždy odpovídají vyvinutému úsilí. Je třeba být aktivní a dělat všechny důležité věci, které jsou potřeba. Je to obchod, je to podnikání se vším všudy a to vyžaduje chladnou hlavu a silnou vůli. Je třeba umět pružně reagovat, řešit problémy, přizpůsobovat se situaci. Ale je to podnikání s lidmi, takže je třeba být nadšený. Nadšení je totiž nakažlivé a pro duplikační byznys naprosto klíčové.

Pravda je, že člověk, který má vizi a je ochotný té vizi podřídit život se může jevit nezúčastněnému pozorovateli jako fanatik. Ale kdo chce být úspěšný, musí vždy v každém okamžiku vědět co dělá a proč to dělá. A to fanatici většinou nedokáží...

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.